پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 143
ديروز : 202
ماه : 6463
 
  برچسب شده با ارزیابیی
مطالب/ ارزيابي عملكرد مديران                            
      ارزيابي عملكرد مديران توست معاونت توسعه و منابع دانشگاه
دوشنبه 8 خرداد 1396

 
  صفحه اصلي
ویرایش شده توسط مرتضی نجفقلی زاده