جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  تاریخچه بیمارستان

مرکز آموزشي و درماني سينا تبريز در سال 1330 ( ه . ش ) با اهداف امداد و درمان , بنام پايگاه امداد و درمان كه كار امداد جاده ها و حوادث را انجام مي داد با درمانگاههاي عمومي زير نظر جمعيت شير وخورشيد سرخ تبريز شروع به فعاليت نمود .
در سال 1340 ( ه . ش ) ساختمان فعلي جراحي كه ساختمان اصلي جمعيت شير و خورشيد سرخ تبريز كه يكي از بيمارستانهاي مجهز و تكميل آن زمان بود با بخش هاي 3- 2- 1 شامل ارتوپدي – زنان و زايمان و مغز و اعصاب و جراحي عمومي با 2 اتاق عمل با همان اهداف اوليه مذكور به بهره برداري رسيد. ساختمان گلخانه و پاويون و لنژري جديد و نانوايي فعلي در سال 1343 به بهره برداري رسيده است .
محل آمفي تئاتر و بخش عفوني و پوست فعلي در سال 1350 با عنوان واحد عملي آموزشي به منظور تشكيل كلاسهاي آموزشي آموزشگاه بهياري آن زمان با نماي آجري آماده بهره برداري شدند.
محل نقليه مركزي و نگهباني فعلي از ساختمانهايي هستند كه مابين سالهاي 63- 65 ساخته شده و به بهره برداي رسيده اند.
مركز آموزشي و درماني سينا تبريز فعلي با همين منوال و نام تا سال 57 به فعاليت خود ادامه مي داد كه در سال 56 خيابان آزادي فعلي احداث و به بهره برداري  رسيده كه محل درب اصلي بيمارستان از كوچه شير و خورشيد به محل جديد انتقال يافته است و از سال 60 به بهره برداري رسيده است .
همزمان با تغيير نام بسياري از مراكز و خيابانها و سازمانهاي سابق كليه مراكزي كه با نام جمعيت شير و خورشيد سرخ فعاليت مي كردند به هلال احمر تغيير نام يافتند و اين مراكز با تغيير موضوع فعاليت زيرنظر سازمان بهداري و بهزيستي متشكل از دو سازمان بهداري و بهزيستي سابق به فعاليت خود ادامه مي داد.