برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

عیادت بیماران

عیادت بیماران توسط امام جماعت مرکز
1397/05/10

بازدید شهرادر منطقه 3

بازدید شهردار منطقه 3 تبریز از مرکز آموزشی و درمانی سینا
1397/05/09

برگزاری جلسه مدیریت هزینه کرد

برگزاری جلسه مدیریت هزینه کرد و مصرف
1397/05/07

ادامه جلسات مدیریت هزینه کرد

ادامه جلسات مدیریت هزینه کرد و مصرف با سرپرستاران
1397/04/26