چهارشنبه 4 بهمن 1396 - 06 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  پاتولوژی

گروه پاتولوژي

گروه آموزشي پاتولوژي سينا از سال 74 فعاليت خود را در اين مركز آغاز نمود. اين گروه داراي 3 نفر هيات علمي و يك نفر پاتولوژيست درماني مي باشد . رئيس بخش پاتولوژي سركار خانم دكتر تلقيني كه تنها فرد داراي فلوشيپ درماتولوژي در گروه بودند كه در سال 1394 بازنشسته شدند و اكثر نمونه هاي پوست در مركز سينا پذيرش مي شوند.

رئيس بخش پاتولوژي  : دکتر شیرین لطفی

ليست پزشكان هيات علمي

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

تخصص

CV

1

دكتر شيرين لطفي نژاد

دانشيار

متخصص علوم آزمايشگاهي و پاتولوژي

دانلود

2

دكتر الميرا مستفيدي

استاديار

متخصص علوم آزمايشگاهي و پاتولوژي

دانلود

3

دكتر بهاره مهر آموز

استاديار

متخصص علوم آزمايشگاهي و پاتولوژي

دانلود

کوریکولوم آموزشی دستیاران