پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  خبرنامه

          مرکز آموزشی درمانی سینا پیشتاز در عرصه بحران

پیرو مصوبات ماهانه کمیته بحران این مرکز و تاکید به برگزاری مانور در سطح بیمارستان در سالجاري با هدف ساماندهی کارکنان بیمارستان برای مقابله با بحران های احتمالی نخستین بار مانور در مورخه 12/9/91 در این مرکز برگزار شد.

با توجه به اینکه شناسایی بحران ها و حوادث غیرمترقبه منطقه یکی از وظایف اصلی کمیته بحران بیمارستان می باشد، در جلسات کمیته بحران به استناد دستور العمل هاي ابلاغي چارت تشكيلات سيستم بحران مركز تنظيم و بعد از برگزاري جلسات متعدد شرح وظايف اعضا آماده  و قبل از مانور در اختيار اعضاء قرار گرفت.

این مانوربا هدف ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله دبا حوادث طبیعی و کنترل آنها مشخص کردن نقاط ضعف برنامه ریزی ها ایجاد هماهنگی بیشتر و درک بهتر از نقش ها و مسئولیت ها همچنین برآورد کمی و کیفی منابع موجود و بهره گیری از تجهیزات فیزیکی جدید و به روز اجرا شد.

در مورخه 12/4/1391 ساعت 30/8 شب طي اعلام كد اضطراری از طرف رئیس عمليات بحران آقاي محمدی نسب در مركز عمليات اضطراري بيمارستان( کانتینر بحران ) با حضور 40 نفر از اعضاء چارت تشكيلات  بحران  در مركزتشكيل شد و با تشكيل تيم ارزياب از طرف رئیس عمليات فراخواني نيروها طبق برنامه تنظيمي در ساعت 30/8 شروع شد.با توجه به اوج ترافيك شهر در اين ساعت همكاران در اسرع وقت در محل حاضر شده و بعد از حضور در محوطه بيمارستان به طرف محل تجمع راهنمايي شدند.و توسط جناب آقاي دكترشمس وحدتي متخصص طب اورژانس مطالبي در رابطه با بحرانهاي داخلي و خارجي و ترياژ و آشنايي كلي با شرح وظايف به چارت تشكيلات بحران تشكيلات بحران ارائه شد.

در اين جلسه جمعی از همكاران پزشك متخصص و عمومي، كادر پرستاري، اموراداري ، واحد تاسيسات ، خدمات و نگهبانی و ... حضور داشتند.

اين سناريو  مقدمه اي براي برگزاري مانور هاي اصلي در بيمارستان مي باشد . كه انشالله با برنامه ريزي هاي دقيق تر و استفاده از نظرات همكاران محترم اجرا خواهد شد.در ضمن لازم به ياد آوري است كه قبل از اجراي  مانور و بر طبق مصوبات كميته بحران  اكثريت همكاران طي برنامه تنظيمي از طرف كارشناس بهداشت و با همكاري سركار خانم اصغري با نحوه استفاده از كپسول  هاي آتشنشاني آشنا و به صورت عملي با نحوه كار اين كپسولها آشنا شدند.

 بعد از ارزیابی اولیه وضعیت برگزاری مانور نقاط ضعف و قوت زیر بدست آمد:ردیف  

قوت

ضعف  

 1

احساس مسئولیت زیاد پرسنل به طوری که کلیه اعضای چارت بحران بدون استثنا درکمترین زمان ممکن در فواصل زمانی متفاوت در زمان اوج ترافیک در محل سناریو حضور یافتند

عدم وجود سیستم ارتباطی در کانتینر بحران و مشکل در پیداکردن تلفن خط آزاد
 2  در چک لیست توزیعی به افراد حددود 80 درصد نسبت به شرح وظایف ابلاغی خود آشنایی داشتند  

 

 3  احساس رغبت اعضا جهت ادامه روند بحران  
 4  راه اندازی سیستم فراخوانی اعضا با سامانه SMS