جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  دپارتمان طب اورژانس

رشته تخصصي اورژانس در سال 1385 در شهر تبريز براي اولين بار به همت استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر چنگيز قلي پور پايه گذاري گرديد و در بيمارستان امام خميني سابق شروع به كار كرد كه پس از انتقال بيمارستان ، اين گروه در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي امام رضا مستقر گرديد. در ابتدا به علت كمبود متخصصين طب اورژانس ، اين گروه با همكاري اساتيد ساير گروهها همانند جراحي ، بيهوشي و قلب و كودكان اداره مي گرديد كه پس از فارغ التحصيل شدن متخصصين از دانشگاههاي علوم پزشكي ايران و تهران و همچنين از دانشگاه علوم پزشكي تبريز اين افراد جاي خود را به فارغ التخصيلان طب اورژانس داد.

در سال 1389 همگام با تخصص سازي اورژانس بيمارستان سينا ، در آذرماه سال 1389 ، اورژانس مركز آموزشي و درماني سينا با همكاري 6 متخصص طب اورژانس راه اندازي و شروع به كار كرد. كه با همكاري گروه طب اورژانس ، رزيدنت طب اورژانس نيز در اين مركز مقيم گرديد.

پس از استقرار كامل ، نياز به تغييرات ساختماني و ايجاد فضاي كار اورژانس كاملاً محسوس گرديد كه در حال حاضر با همكاري و همياري گروه طب اورژانس و رياست محترم مركز آموزشي و درماني سينا و معاونت محترم درمان ، نقشه گسترش و ايجاد فضاي فيزيكي مناسب آماده گرديد، و به زودي اين فضا ايجاد و به اتمام خواهد رسيد.

هم اكنون دپارتمان اين مركز 6 متخصص هيئت علمي و 3 متخصص غير هيئت علمي به صورت مقيم در اورژانس در حال فعاليت بوده و در هر شيفت كاري يك رزيدنت طب اورژانس مقيم در اورژانس مي باشد.