جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  انبار مرکزی
ار

 

 

مسئول انبار: علیرضا فرج زاده تلفن تماس: 35498149- 041

متصدیان انبار : آقایان محمد اسد زاده  و عیسی معرفتی

شرح وظایف:  
 

v      صدور درخواست خرید کالای مورد نیاز واحد با هماهنگی مسئولین زیربط

v      تطبیق مشخصات کالاهای خریداری شده با درخواست خرید و فاکتور آن و تطبیق نمونه اصلی .

v      کنترل کالا از نظر کمی و کیفی و اسناد خرید کالای خریداری شده توسط کارپرداز  واحد

v      طبقه بندی و مرتب نمودن کالا در محلهای مشخص شده

v      صدور قبض انبار برای اموال خریداری شده پس از تحویل آنها به انبار

v      صدور حواله انبار برای اموال تحویلی از انبار به بخشهای مختلف واحد زیربط

v      ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و دفاتر و نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و امضا کلیه اسناد مربوطه

v      رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار(انبارگردانی).

v      معین و مطلع نمودن امورتدارکات و کارپردازی جهت تجدید سفارش خرید کالاهای موردنیاز واحد.

v      نظارت و کنترل برکالاهای خریداری شده و موجود در انبار از نظر حفظ کیفیت و جلوگیری از فاسدشدن آنها.

v      اعلام وصول برای اجناس خریداری شده یا دریافتی از دیگر واحدهای دانشگاه.

v      تهیه و تکمیل و ارسال فرم انبارگردانی در پایان هرسال به مراجع زیربط.

v      حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبار با رعایت نکات حفاظتی و ایمنی و انجام سایر امورمربوطه طبق دستور مافوق.