پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  اتاق عمل جنرال 1 مرکز سینا

 رئیس بخش :

 

 سرپرستار :

علی سبزفروش اقدم  

 مسئول بیهوشی :

 علی سبزفروش اقدم

 تعداد اتاق فعال :

 7 اتاق عمل فعال و 1 اتاق درمان

 پزشکان جراح :

 آقای دکتر مقصودی-آقای دکتر قره داغی- آقای دکترقلی پور-آقای دکتر بربند-
آقای دکتر بهشتی روی- آقای دکتر بربند- آقای دکتر هژیر- آقای دکتر احمدی- آقای دکتر حسن زاده

 پزشکان متخصص بیهوشی :

 آقای دکتر غفارزاده- آقای دکتر مصطفی زاده- آقای دکتر عبدالرحمانی

 


اتاق عمل جنرال 1 مرکز آموزشی درمانی سینا در مسیر تغییر

 اتاق عمل جراحي مركز آموزشي درماني سينا همگام با ساير بخشهاي اين مركز و در زير چتر حمايتي رياست مركز و  مديريت محترم مركز و مديريت محترم دفتر پرستاري گامهاي اساسي در جهت بهبود ارائه خدمات به مددجويان برداشته است.اتاق عمل جراحي قبل از تغيير به  گونه اي بود كه امكان ارائه خدمات به بيماران امكان پذير نبود و با توجه به شرايط نامطلوب عملا در ارائه خدمات به بن بست رسيده بوديم.و با توجه به خرابي بسياري از تجهيزات و قسمتهاي مختلف اتاق عمل امنيت پرسنل و بيماران به خطر افتاده بود.ولي با حمايت مديريت محترم مركز مخصوصا جناب آقاي پرويز  محمدي نسب در عرض 15ماه توانستيم اتاق عمل را به استانداردهاي روز دنيا نزديك سازيم .لازم مي دانم از طرف خود و پرسنل محترم اتاق عمل و مددجويان از ايشان نهايت تشكر و قدرداني را داشته باشم 

1- تجهيزات 

الف)خريد:  

a)     ترالي برس دو عددو حذف تراهاي خراب و قديمي

b)     پمپ سرنگ دو دستگاه

c)   مانيتورقلبي چهار دستگاه براي اتاق جديد ريكاوري  و دو دستگاه پرتابل كه مجهز به نمايش  NIBP SPO2 و ..... هستند.

d)الكتروكوتر يك دستگاه با صفحه نمايش لمسي  

e)چراغ سيالتيك پرتابل LED 2 دستگاه  

f) مانيتور برون قلبي يك دستگاه  

g)نكاتوسكوپ چهار خانه يك دستگاه  

h) يوروتوسكوپ ارولوژي  يك دستگاه

ب)تعمير

LED (a كردن چراغ هاي سيالتيك 2 دستگاه

b)  كاليبره كردن كليه تجهيزات اتاق عمل  شامل 7 دستگاه بيهوشي 8 ستگاه  الكترو كوتر
پالس اكسي متر 2 دستگاه
مانيتور بيهوشي  12 دستگاه DC  شوك 2 دستگاه

c) كنترل كليه تجهيزات اتاق عمل و بيهوشي  به صورت روزانه  و پي گيري  تعميرات لازم در صورت نياز

d) پي گيري تعميرات دوره ايي دستگاه هاي CSR

2- CSRو ايجاد محيط استريل و غير استريل  

در CSR قديمي فضاي فيزيكي و دستگاههاي اتو كلاو به گونه اي طراحي شده بود كه فضاي استريل و غير استريل مفهوم خاصي نداشت.تمامي دستگاهها در موقعيتي قرار گرفته بودند كه يك درب آنها كاملا بسته بود. پنچره ها فرسوده بودند و ديوارهاي آن در حال ريزش بود   ،لوله كشي هاي سيستم بخار و آب نيز پوسيده بودند.در حال حاضر با تغييرات لازم در محل قبلي و انتقال دستگاهها و پارتيشن بندي لازم سعي شده است  كه يك CSR استاندارد مطابق با دستورالعمل هاي وزارتي طراحي و بازسازي شود. محيط استريل با كاشي هاي سفيد رنگ و پنچره هاي دو جداره pvc و پارتيشن pvc و دو جداره از محيط غير استريل جداسازي شده وسيستم لوله كشي نيز با استفاده از لوله كشي هاي جديد و لوله پلاستيكي بازسازي شده است. و اتاق شستشو و اتاق كار و اتاق ستراحت مشخص شده است.

3- شستشوي مكانيكي ابزار به جاي روشهاي سنتي و قديمي

نزديك 7 سال بود كه دستگاه شستشوي ابزار خريداري شده بود و بلا استفاده در انبار ساختمان سوانح قرار گرفته بود كه بعد از انتقال دستگاه به ساختمان جراحي ، تمهيدات لازم براي لوله كشي و برق اين دستگاه انجام شدوخوشبختانه دستگاه راه اندازي گرديده وسيستم دستي و سنتي شستشو ابزار كه هميشه پرسنل و بيماران را تهديد مي كرد حذف گرديد.

4- ايجاد آبدار خانه و اتاق استراحت خانم ها

قبل از تغيير، اتاق استراحت خانم ها خارج از اتاق عمل قرار داشت و به نوعي رفت و آمد پرسنل ،كنترل عفونت را تحت شعاع قرار داده بود و اتاق آبدارخانه نيز براي 20 نفر به متراژ كمتر از3×2 بود كه بسياري از همكاران مجبور بودند سرپايي صبحانه ميل بفرمايند. ويا اصلا يل نفرمايند . و صندلي انها نيز نيمكت فلزي بود. ولي با تغييرات فيزيكي كه انجام گرفت.و از يك فضاي مرده استفاده شد و  در حال حاضر بك سوئيت كامل شامل اتاق استراحت ،آبدارخانه، با امكانات نسبتا كامل اعم از كابينت بندي آبدارخانه، مبلمان و .... در جهت رفاه همكاران قرار گرفته است.

5- ساماندهي اتاق پزشكان

با جابجايي اتاق پزشكان سعي بر اين شد كه امكانات رفاهي را تا آنجا كه بتوانيم براي پزشكان محترم فراهم سازيم.لذادر مكان جديد اقدامات زير پي گيري و تعبيه شد.

1-رختكن در كنار اتاق پزشكان و تعويض كمدهاي لباس

2-سرويس بهداشتي

3- ديوار پوش كردن اتاق

4-سقف كاذب اتاق

5-ترميم صندلي هاي موجود

6-درست كردن بوفه كتاب و ميز تلويزيون

7-نصب كولر

8-تعويض سيستم لوله كشي آب و سوفاژ

9-از همه مهمتر جدايي مسير ورود پزشكان از قسمت ورودي بيماران

6- ساماندهي رختكن ها و تعويض كمدهاي فرسوده فلزي تعويض لباس و جايگزيني آنها با كمدهاي MDF

قبل از شروع تغييرات رختكن پزشكان و پرسنل خانم ها و آقايان در مكانهايي قرار داشت كه شايسته پزشكان و همكاران نبود كه در حال حاضر وضيعت فوق را تا حدودي بهبود بخشيديم.

در حال حاضر كليه كمدهاي فلزي قديمي كه فرسوده و غير قابل استفاده بودند تعويض شدند و براي كليه همكاران و پزشكان كمدهاي MDF تحويل داده شده است. كه حدود 68 عدد كمد به امر اختصاص داده شده است.

7- ايجاد ريكاوري مجهز

قبل از تغييرات اعمال شده، ريكاوري اتاق عمل در يك فضا حدود 30 متر و فاقد مانيتورينگ و در محلي غير استاندار و با گنجايش 2 بيمار قرار داشت. در حال حاضر ،ريكاوري به اتاقي به مساحت 65 متر و با گنجايش 5 بيمار و فابل گسترش به 7 بيمار با امكانات كافي اعم از اكسيژن سانترال،مانيتور،چراغ بالاي سر،روشنايي كافي،كولر گازي و... ايجاد شده و در اختيار بيماران قرارداده شده است.

 8- حذف پنجره هاي غير استاندارد از اتاق عمل

قسمتهاي اتاق هاي عمل و سالن داراي پنجره به بيرون از اتاق عمل بودند و بدليل فرسودگي داراي درزهاي فراوان بودند و به نوعي آلودگي و گرد و خاك بيرون را به اتاق عمل انتقال مي دادند كه با عنايت خداوند تمامي پنجره هاي غير ضروري از اتاق ها حذف شدند پنجره هاي سالن نيز تعويض  و پنجره هاي  PVCدو جداره نصب  گرديده است.

9- ارتقاء سيستم سرمايش و گرمايش به استانداردهاي روز دنيا

تمامي اتاق هاي عمل داراي كولرهاي آبي بودند كه بدليل جايگزيني نامناسب عاملي بودند براي انتقال عفونت از بيرون به درون اتاق عمل.در ضمن خودشان نيز هواي بيرون را بدون كوچكترين فيلتر مستقيما به محل عمل تهويه مي كردند كه تمامي اين كولرها حذف شده و در حال حاضر  در اتاق هاي عمل جراحي ، 9 كولر گازي آنتي باكتريال نصب و راه اندازي شده است.

10-كف پوش سرتاسر اتاق عمل و داخل اتاق ها

سنگ فرش بودن اتاق عمل ضمن اينكه باعث ايجاد الكتريسيته ساكن در تجهيزات مي شد،بدليل فرسوده بودن در محوطه اتاق عمل باعث گرد و خاك مي شدند و درز هاي آنها محل مناسبي براي رشد و تكثير ميكروب ها بودند و نوذ آب به طبقات پايين مشكلاتي را بوجود آورده بود. ،كه در حال  حاضر سرتاسر اتاق عمل و اتاق ها بوسيله  كف پوش يكپارچه و  قابل شستشو پوشش داده شده است.

11-ترميم كف سالن واتاق هاي 3 و 4

كف اتاق هاي 3 و 4 و سالن كه سنگفرش شده بود، بدليل مرور زمان  فرسايش يافته بودند.و با نفوذ آب و ساير مايعات به زير اين سنگ ها باعث آلودگي محيطي و فضايي شده بود ،كه تمامي آلودگي ها برطرف و كف اين اتاق ها و قسمتي از سالن با سنگهاي جديد سنگ فرش  شد.

12- تعويض سينك هاي اسكراب

استيل سينك ها خراب و زنگ زده بود كه با 3 عدد سينك جديد جايگزين گرديد.

13- سامان دهي انبارهاي CSR و اتاق عمل

قبل از شروع تغييرات انبارCSRدر زير پله و در يك محلي غير استاندارد قرار داشت و انبارهاي اتاق عمل در وضيعتي بسيار نا مطلوب بود و هميشه در معرض گرد و خاك و آلودگي بودند .در حال حاضر يك اتاق نسبتا بزرگ با قفسه بندي نسبتا خوب در اختيار واحد CSRقرار داده شده است و انبارهاي اتاق عمل نيز بازسازي شده است.

14-ايجاد اتاق سر پرستاري اتاق عمل

قبل از تغييرات اتاق سر پرستاري در انباري اتاق عمل قرار داشت ولي در حال حاضر يك اتاق به اين امر اختصاص داده شده است.

15-ارتقاء سيستم روشنايي اتاق عمل

سيستم روشنايي سالن و اتاق هاي عمل  به دليل خرابي و فرسوده بودن كارايي لازم را نداشت كه تمامي اين چراغ ها تعويض شده و مهتابي هاي قديم با لامپ هاي كم مصرف جايگزين شدند كه حدود    300  لامپ كم مصرف در حال حاضر در اتاق عمل استفاده مي شود.  

16-به حداقل رساندن ايرادهاي پرونده ها

با راه اندازي سيستم HISو ثبت اقدامات لازم در پرونده الكترونيكي بيمار توانستيم اطلاعات بيمار را به طور صحيح ثبت و بايگاني كنيم و كسورات را به حداقل ممكن برسانيم.

 17-ايجاد اتاق عمل شماره 8

با ايجاد اتاق ريكاوري جديد و خالي شدن اتاق ريكاوري قديم،اتاق شماره 8ايجاد و در حال حاضر پيشرفت 90%عملياتي را دارد.

18- بهينه سازي سرويس هاي بهداشتي

با توجه به اينكه سرويس هاي بهداشتي اتاق عمل از لحاظ ساختماني فرسوده بودند. فاضلابها هميشه مشكل ساز بوده و درب هاي آن نيز پوسيده بودند . در حال حاضر سرويس بهداشتي و حمام آقايان و خانمها در مكان قبلي بازسازي و ترميم شده است.

19-تغيير در برنامه نظافت هفتگي  اتاق عمل

با تغييرات  لازم در روند جاري اتاق عمل در حال حاضر  روز هاي 5 شنبه نيز طبق روزهاي ديگر  به مددجويان ارايه خدمات مي شود.


20- ساماندهي جاي زباله هاي اتاق عمل


21- ساماندهي ليست اموال اتاق عمل و حذف اموال خراب و فرسوده به تعداد 250 عدد .


22- استفاده از برس هاي قابل اتوكلاو  و حذف محلول از اين قسمت. و افزايش امنيت پزشكان و پرسنل

23- استفاده پليت و قلم كوتر يكبار مصرف و حذف قرص فرمول  در اين زمينه و كاهش احتمال سوختگي  در اثر الكتروكوتر

24- تلاش درجهت كنترل عفونت سودومونا  در بيماران ارولوژي

25- رنگ آميزي اتاقهاي عمل و ريكاوري

26- رنگ آميزي سالن و درب هاي اتاق عمل

27-رنگ آميزي محوطه CSR

28-تعويض درب هاي چوبي CSR

29-تعويض ايستگاه پرستاري

30- نصب پرده در اتاق ريكاوري- اتاق استراحت آقايان


اقدامات در دست اجرا:

1-   تعويض دربهاي داخلي اتاق عمل

2-   خريد تجهيزات لاپاراسكپي

3- خريد ابزار جراحي اعم از ست ها جراحي لاپاراتومي توراكس اورتوپدي مغز و اعصاب

4-   خريد دستگاه بيهوشي

5-   خريد دستگاه ساكشن

6-   اصلاح سيستم تهويه CSR

7-   خريد چراغ سيالتيك

8-   خريد پايه سرم

در خاتمه لازم مي دانم از كليه پزشكان و همكاران  اتاق عمل و بيهوشي و CSRكه در پيشبرد اين اقدامات اينجانب را ياري كردند تقدير و تشكر نمايم. در سايه همكاري بسيار خوب كه مابين  تك تك پرسنل اتاق عمل وجود دارد ما توانستيم كليه تغييرات اتاق عمل را بدون افزايش ميزان عفونت و كاهش تعدادعمل به پيش ببريم.