جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  اماکن و فضاهای آموزشی

فضاهاي آموزشي موجود در مركز آموزشي و درماني سينا

مكان

تعداد اتاق

وضعيت ساختماني

وضعيت پراكندگي

تجهيزات و امكانات موجود

پاويون خواهران

6

باز سازي شده در سال 93

100% منسجم

رفاهي :سرويس خواب- يخچال تلويزيون

آموزشي : كامپيوتر-اينترنت

پاويون برادران

9

بازسازی شده در سال 93

90% منسجم

10% پراكنده

رفاهي :سرويس خواب- يخچال تلويزيون

آموزشي : كامپيوتر

اتاق هاي پزشكان

6

بازسازي شده

100% پراكنده

امكانات اداري و آموزشي: ميز و صندلي كامپيوتر-اينترنت- يخچال- سماور

اتاق پزشكان مقيمي

6

بازسازي شده

50% منسجم

50% پراكنده

امكانات رفاهي و آموزشي: ميز و صندلي- كامپيوتر- اينترنت يخچال چاي ساز

كلاس هاي آموزشي

5

بازسازي شده

100% منسجم

امكانات: ميز و صندلي- پرده كامپيوتر-ويدئوپروژكتور- كولر

كتابخانه

3

بازسازي شده در سال 93

100% پراكنده جدا از واحد آموزش مي باشد

امکانات کتابخانه ای- اینترنت- امکانات سالن مطالعه

سالن كنفرانس

1

بازسازي شده در سال 93

منسجم در كنار واحد آموزش

صندلي ميز كامپيوتر-ميز تربون-آمپلي فاير-ويدئوپروژكتور

سايت كامپيوتر

1

بازسازي شده

منسجم در كنار واحد آموزش

صندلي-ميز كامپيوتر كامپيوتر- اينترنت

 

اختصاص 6 اتاق از اتاق های پاویون برادران و خواهران به پزشکان مقیمی در اجرای طرح تحول سلامت


فضاهاي آموزشي موجود در پاويون هاي مركز آموزشي و درماني سينا

مكان

متراژ

ظرفيت

امكانات رفاهي

اينترن خواهران1

25 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال -تلويزيون- تلفن- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي

اينترن خواهران 2

25 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلويزيون- تلفن- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي

رزيدنت پوست

25 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلفن- تلويزيون- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- كامپيوتر- ميز مطالعه

رزيدنت داخلي

25 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلفن- تلويزيون- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- كامپيوتر- ميز مطالعه

رزيدنت عفوني

25 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلفن- تلويزيون- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- كامپيوتر- ميز مطالعه

رزيدنت جراحي و ارولوژي

25 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلفن- تلويزيون- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- كامپيوتر- ميز مطالعه

پزشکان مقیمی داخلی- خواهران

25 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلفن- تلويزيون- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- كامپيوتر- ميز مطالعه

سرويس بهداشتي

25 مترمربع

 

توالت- حمام - روشويي

مساحت كل

200 متر مربع

 

--------

انترن برادران

20 متر مربع

 

سرويس خواب- يخچال -تلويزيون- تلفن- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي

رزیدنت داخلی

20 متر مربع

 

سرويس خواب- يخچال -تلويزيون- تلفن- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- کامپیوتر- میز مطالعه

پزشکان مقیمی داخلی

20 متر مربع

 

سرويس خواب- يخچال -تلويزيون- تلفن- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- کامپیوتر

رزیدنت جراحی

20 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال -تلويزيون- تلفن- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- کامپیوتر- میز مطالعه

رزیدنت جراحی 2

20 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلفن- تلويزيون- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- كامپيوتر- ميز مطالعه

رزیدنت پوست

20 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلفن- تلويزيون- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- كامپيوتر- ميز مطالعه

رزیدنت ارولوژی

20 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلفن- تلويزيون- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- كامپيوتر- ميز مطالعه

رزیدنت عفونی

20 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلفن- تلويزيون- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- كامپيوتر- ميز مطالعه

پزشکان مقیمی ارتوپدی

35مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلفن- تلويزيون- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- كامپيوتر

اتاق پزشکان CPR

20 مترمربع

 

سرويس خواب- يخچال- تلفن- تلويزيون- كمد لباس ميزو صندلي- سرويس چاي- كامپيوتر

سرويس بهداشتي

25 مترمربع

 

توالت- حمام - روشويي

مساحت كل

250 متر مربع

 

 

 تصاویر