جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  ENT

گروه گوش حلق بيني

اين گروه بصورت رسمي و آموزشي از سال 1393 با افتتاح بخش ENT مستقل فعاليت آموزشي و درماني خود را با تعداد 6 نفر اعضاء هيات علمي متخصص ENT كه  فلوشيپ در رشته هاي سر و گردن شكاف كام- اتولوژي و نورواتولوژي گوش و  حنجره مي باشند و 7  نفر متخصص درماني در تمام روزهاي هفته در كلينيك تخصصي و اتاق عمل و بخش ENT مشغول فعاليت مي باشد.

رئيس بخش ENT و اتاق عمل سوختگي و ترميمي: سركار خانم دكتر يلدا جباري

ليست پزشكان هيات علمي

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

تخصص

CV

1

 دكتر يلدا جباري مقدم

دانشيار

متخصص ENT و فلوشيپ جراحي گوش

دانلود

2

دکتر شهين عبداللهي فخيم

دانشيار

متخصص ENT و فلوشيپ لب شکري و شکاف کام

دانلود

3

دكتر عليرضا لطفي

استاديار

متخصص ENT و جراحي آندوسكوپي بيني و سينوسها

دانلود

4

دکتر نیکزاد شهیدی

استاديار

متخصص ENT و تومورهاي سرو گردن - حنجره

دانلود

5

دکتر مهرنوش موسوی اقدس

استاديار

متخصص ENT

دانلود

6

دكتر شهرام قاسم بيگلو

استاديار

متخصص ENT و تومورهاي سرو گردن - حنجره

دانلود

 

كوريكولوم آموزشي دستياران