جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  طب فیزیکی

گروه طب فيزيكي و توانبخشي

گروه آموزشي طب فيزيكي و توانبخشي مركز داراي 2 عضو هيات علمي مي باشد كه امر آموزش دستياران را بر عهده دارند. دستياران اين گروه آموزش بصورت چرخشي به اين مركز معرفي مي شوند.

طب فيزيك و توانبخشي مركز آموزشي و درماني سينا، شامل بخش توانبخشي سوختگي و سوانح و الكترودياگنوزيس در جهت تشخيص اختلالات نوروماسكولر ناشي از بيماريهاي داخلي مي باشد.

 

رئيس بخش طب فيزيكي و توانبخشي  :  جناب آقاي دكتر يعقوب سالك زماني

ليست پزشكان هيات علمي

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

تخصص

CV

1

دكتر يعقوب سالك زماني

دانشيار

طب فيزيكي و توانبخشي

دانلود

2

دكتر محمد رهبر

استاديار

طب فيزيكي و توانبخشي

دانلود

 

كوريكولوم آموزشي دستياران