پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  اورولوژی

گروه ارولوژی

گروه آموزشي ارولوژي مركزآموزشي و درماني سينا زير مجموعه اي از گروه آموزشي ارولوژي مركز آموزشي ودرماني امام رضا مي باشد . هرسال 30 نفر دستيار و80 نفر كارآموز پزشكي با حضور 3نفر هيئت علمي دانشيار و يك نفر استاد يار گروه ارولوژي فعاليت آموزشي و درماني اين مركز را عهده دار مي باشند .

 

رئيس بخش : دكتركمال الدين حسن زاده

مسئول برنامه ريزي آموزشي : دكتر بهزاد  لطفي

ليست پزشكان هيات علمي

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

تخصص

CV

1

دكتركمال الدين حسن زاده

دانشيار

متخصص ارولوژي- فلوشيپ اروآنكولوژي

دانلود

2

دكتر يدالله احمدي عصر بدر

دانشيار

متخصص ارولوژي

دانلود

3

دكتر صمد هژير

دانشيار

متخصص ارولوژي

دانلود

4

دكتر بهزاد لطفی

استاديار

متخصص ارولوژي

دانلود

5

دكتر عباس جباري

استاديار

متخصص ارولوژي

 

6

دكتر محسن محمد رحيمي

استاديار

متخصص ارولوژي

 

 

كوريكولوم آموزشي دستياران

كوريكولوم آموزشي کارآموزان