پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  داخلی

 

گروه داخلي

گروه داخلی در بیمارستان سینا دارای بخشهای تخصصی داخلی زنان ، داخلی مردان ، مسموميت ، ICUمسموميت ICUجنرال و بخش فوق تخصصی داخلی 3 بوده همزمان با آموزشي شدن مركز فعاليت آموزشي و درماني خود را شروع نموده است. اين بخش با 5 نفر هيات علمي مجرب و 6 نفر فوق تخصص در رشته گوارش، نفرولوژي و ريه  آموزش دستياران تخصصي  بيماري هاي داخلي و  ماهانه تعداد ميانگين 50 نفر كارورز و كارآموز پزشكي را عهده دار مي باشد.

رياست بخش داخلي جنرال : دكتر عليرضا غفار ي

رياست بخش ICUداخلي : دكتر ناصر مويدنيا

رياست بخش مسموميت و ICU مسموميت : دکتر علي استادي

رياست بخش فوق تخصصی داخلی 3 :  دکتر مریم زارع    

اعضاي هيئت علمي گروه داخلي

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

تخصص

CV

1

دكتر عليرضا غفاري

دانشيار

متخصص داخلي

 

2

دكتر مسعود فقيه دينوري

استاديار

متخصص داخلي

 

3

دكتر حميد نوشاد

استاد

فوق تخصص نفرولوژي

فایل cv  

4

دكتر علي بناگذار محمدي

استاديار

متخصص پزشكي قانوني ومسموميت

 

5

دكتر علي استادي

استاديار

متخصص پزشكي قانوني ومسموميت

فایل cv  

كوريكولوم آموزشي دستياران  

كوريكولوم آموزشي كارورزان  

كوريكولوم آموزشي كارآموزان

كوريكولوم آموزشی دستیاران و CV

ليست پزشكان درماني بخش جنرال:

1-       دكتر ناصر مويدنيا           فوق تخصص ريه

2-       دكتر مريم زارع              فوق تخصص نفرولوژي

3-       دكتر فرهنوش فرنود        فوق تخصص نفرولوژي

4-       دكتر زهرا نورپناه            فوق تخصص گوارش

5-       دكتر كمال بوستاني         فوق تخصص گوارش

6-       دكتر حسن كلاقيچي       فوق تخصص گوارش

7-       دكتر نوشين ميلانچيان     فوق تخصص غدد

8-     دكتر شبنم صالحي         فوق تخصص نفرولوژي