جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  برنامه ارتباط معاون آموزشي مركز آموزشي و درماني سينا با فراگيران
 

(دستياران ،كارورزان، كارآموزان ، دانشجويان پرستاري ، پيراپزشكي ، توانبخشي و .....)
 


1- برنامه حضوري  :             روزهاي شنبه : ساعت 11-10
                                    روزهاي پنجشنبه : ساعت 11-10


2- ارتباط غير حضوري  :  درخواست ها، نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را بصورت كتبي به مسئول آموزش مركز تحويل فرماييد.


3 - تماس با معاونت        35498167