پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  روابط عمومی مرکز
 

 

واحد روابط عمومي مرکز آموزشی و درمانی سینا :

 

مسئول واحد روابط عمومي :
آقاي مهندس مرتضي نجفقلي زاده تلفن تماس 35498600

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف ، امروزه درسازمانها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی درمدیریت پذیرفته شده است.این ارتباط که ازآن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی ازمهمترین و با ارزش ترین عوامل موثر در سرنوشت هرموسسه وگروه محسوب می گردد.و در جهت مبادله اطلاعات وبرقراری ارتباطات دوسویه به منظور ایجاد حسن نیت وتفاهم گام بر مي دارد .

دردنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی درارزیابی وتقویت برنامه ها وپیشبرد اهداف سازمانها تلقی می گردند.

روابط عمومی نقشهای گوناگونی را درجایگاههای متفاوت وشرایط متمایز ازیکدیگر ایفا می کند. اما دو نقش قابل تفکیک آن درارتباطات درون سازمانی وبرون سازمانی ازمیان سایر نقشها نمایان تر و مهمتر است ( فراهم آوردن شرايطي جهت رفاه حال پرسنل - تشكيل يك كميته فرهنگي و اجرايي )

روابط عمومی هنرش این است که بتواند امکانات وشرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد وآنان را با امکانات درون سازمان پیوند دهد و اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید ودرنهایت ارتباط سازمان را با بیرون ازآن ، بدرستی برقرار سازد . که دراین راستا اولین قدم شناخت محیط وسازمان مربوطه است ومنظور از این شناخت ، شناسایی و بررسی نقاط قوت وضعف است .

وظايف روابط عمومي :

اولين و مهمترين هدف در اين راستا : فراهم آوردن شرايطي جهت رفاه حال پرسنل بيمارستان مي باشد .

دوم : برقراری ارتباط با سایر سازمانهای زيربط .

سوم : ایجاد حسن رابطه با کارکنان ومسئولین .

چهارم : تهیه وتدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها وپیامهای دستگاه مربوطه وترتیب نشر وانعکاس آن .

پنجم : همكاري با واحد وب سايت در جهت جمع آوري اطلاعات - مراسم و به روز كردن اطلاعات سايت

از ديگر وظايف روابط عمومي در اين مركز : طرح تكريم ارباب رجوع مي باشد كه خود شامل:

1- تهيه و نصب صندوقهاي طرح تكريم

2- جمع آوري نامه ها ، پيشنهادات و انتقادات رسيده به رويت مديريت محترم و دسته بندي و بايگاني نامه ها

3- تهيه عكس و عنوان سازماني همكاران در قسمتهاي مختلف جهت تكريم

4- تهيه اتيكت براي كليه پرسنل اداري و پزشكان و پرسنل درمانگاه

5- پيگيري و جمع آوري فرايند پذيرش بيماران در بخش ها