چهارشنبه 27 دي 1396 - 29 ربيع الثاني 1439
جستجو :
 
امروز : 905
ديروز : 1234
ماه : 28786
 
  برچسب شده با ارزیابیی
مطالب/ ارزيابي عملكرد مديران                            
      ارزيابي عملكرد مديران توست معاونت توسعه و منابع دانشگاه
دوشنبه 8 خرداد 1396

 
  صفحه اصلي
ویرایش شده توسط مرتضی نجفقلی زاده