شنبه 26 اسفند 1396 - 29 جمادى الثانية 1439
جستجو :
  پاتولوزی

رئیس بخش: خانم دکتر شهلا تلقینی

شرح وظایف: انجام کلیه آزمایشات روتین پاتولوژی و سیتولوژی و انجام کلیه امورات مشاوره ای