چهارشنبه 27 دي 1396 - 29 ربيع الثاني 1439
جستجو :
  پاتولوزی

رئیس بخش: خانم دکتر شهلا تلقینی

شرح وظایف: انجام کلیه آزمایشات روتین پاتولوژی و سیتولوژی و انجام کلیه امورات مشاوره ای